Whole leadership management

Whole leadership management

De 1e jaren van je carrière zijn bepalend! Hoe eerder je bewustzijn hebt op eigen kunnen, willen en gedrag, hoe beter je in staat bent om regie te nemen en te houden over je eigen carrière. Een groot zelfbewustzijn helpt om je doelen te realiseren. Als werkgever is het afbreukrisico groot als je niet voldoende investeert in Young Professionals/Managers. Zij zijn immers de dragers van de toekomst. Connecting Energy heeft een specifieke visie op de ontwikkeling van (young) talent en werkt met een model waarin de ontwikkeling van zakelijke competenties én bewustzijn centraal staan: de Whole Leadership Cycle©.

Whole leadership cycle

Connecting Energy werkt vanuit de filosofie dat connectie pas mogelijk is als je beschikt over een zo groot mogelijk bewustzijn van wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Je voelt je vrij en hebt het lef om je kwetsbaar op te stellen. De weg is vrij voor het optimale resultaat. Met de Whole Leadership Cycle© heeft Connecting Energy een model ontwikkeld waar de ontwikkeling van én je zakelijke competenties én je bewustzijn centraal staan.

De fases zijn:

  1. Fit for work
  2. Young Professionals
  3. The Next Level
  4. Young Manager
  5. (Executive) Manager

1. Fit for work

Hoe eerder bewust ‘zijn’, hoe fitter for the job! Connecting Energy is van mening dat een carrière begint in de laatste fase van je opleiding. Het moment dat je in dienst treedt bij je eerste baan, is bepalend voor het verdere verloop van je loopbaan. Weten wat je wilt, kunt en wie je bent vergroot de kans dat je een werkgever en functie kiest die matchen. Andersom werkt ’t hetzelfde, een werkgever is erbij gebaat dat een aanstaand medewerker – naast een goede opleiding – beschikt over zelfinzicht en in staat is regie te nemen. De regie ligt in deze fase bij de student zelf. Investeer in je eigen talent door binnen of buiten de opleiding te werken aan zelfbewustzijn. De opleider heeft in deze fase een belangrijke faciliterende rol.

2. Young Professionals

Investeer direct in basiscompetenties voor een hoger rendement op talent! Student wordt Young Professional. Studeren wordt werken. In de eerste jaren ligt de focus op taakvolwassenheid en ontwikkeling van basiscompetenties zoals resultaatgerichtheid, plannen van eigen werk en invloed. De werkgever is erbij gebaat dat de Young Professional zo snel mogelijk het volledige takenpakket van zijn functie kan uitvoeren en daarnaast groeit in zijn ontwikkeling. Als Young Professional ben je, zeker in het begin, zoekende. Vragen als: Hoe werkt het hier? Wat zijn de kaders? Hoe kan ik laten zien wat ik kan? Wat gebeurt er als ik een fout maak? Connecting Energy helpt je durven zijn wie je bent.

3. The Next Level

Make the choice that fits you best! De basiscompetenties zijn ontwikkeld, je weet beter wat je wilt en kunt en hebt de eerste stappen gezet op de carrièreladder. Je bent niet langer een junior. The Next Level is de fase van keuzes. Ga je jezelf ontwikkelen als specialist? Ambieer je projectleiding? Of heb je talent voor management? Kies je met je hart of met je hoofd? Intussen krijg je meer verantwoordelijkheid en stijgen de verwachtingen vanuit de werkgever. Persoonlijke ontwikkeling staat in het teken van verdieping van competenties. Je leert de grenzen van je kunnen kennen en ook je talent. Bewust ja zeggen tegen iedere stap in je loopbaan. Zo hou je het stuur in handen.
Als werkgever ben je er bij gebaat dat je gesprekspartner bent in de besluitvorming. Je schept de kaders, bent duidelijk over de verwachtingen en eerlijk in je feedback. Je geeft ruimte aan de professional om zelf te kiezen en bent tegelijkertijd helder over de mogelijkheden en de verwachtingen.

4. Young Manager

Young Manager opnieuw beginneling. Nu in een ander vak! Connecting Energy is van mening dat er te weinig focus ligt op managers die voor het eerst deze functie vervullen. Als Young Manager ben je eigenlijk opnieuw een beginner, maar dan op een heel ander vakgebied en met een grotere verantwoordelijkheid. Vanuit de zakelijke kant krijg je te maken met vragen als: ‘Hoe maak ik een afdelingsplan?’, ‘Hoe voer je een HR-gesprek?, Hoe ga je om met samenwerkingsproblemen binnen je team?’, ‘Hoe spreek je medewerkers aan op gedrag?’, ‘Wanneer stuur je en wanneer geef je vrijheid?’, ‘Hoe manage de verwachtingen van de top?’ en ‘Welke visie heb je over de toekomst?’. Het is prettig als ergens met je vragen terecht kunt binnen of buiten de organisatie.

5. (Executive) Manager

‘Stuck’ en nu? Je bent al een tijdje manager en functioneert goed. In deze fase van je carrière is je bewustzijn groot en ben je senior in je functie. Ergens begint het te kriebelen. Is dit het nu? Je motivatie daalt, je merkt dat je grenzen van je kunnen bereikt zijn of je ontgroeit de organisatie. Hét moment om te bewegen naar een andere job/organisatie of naar verdieping in je functie. Als je blijft, hoe blijf je connected? Of is het tijd voor disconnectie?

Meer weten hoe de filosofie van de Whole Leadership Cycle© in jouw organisatie toegepast kan worden, neem contact op met Angela van Dorssen.

talent