Er zijn momenten dat je als manager of als organisatie tijdelijk ondersteuning zoekt op thema’s als teamontwikkeling, (gebrek aan) samenwerking en onderling vertrouwen, conflicthantering en taakvolwassenheid. Zeker nu teams door reorganisaties zijn gekrompen, geïntegreerd en van taken zijn veranderd, zie je dat teams worstelen met onzekerheid, angst en emoties.

Het doel van teamcoaching is de zelfredzaamheid van het team te vergroten en de manager te leren de rol van teamcoach zelf te vervullen. Connecting Energy werkt vanuit de filosofie dat alle ingrediënten al aanwezig zijn in een team, maar overtuigingen, historie of andere patronen maken dat het optimale resultaat niet wordt behaald. Connecting Energy geeft via teaminterventies ruimte aan alles wat een team blokkeert om hun eigen kern en veerkracht weer te hervinden. Het team krijgt inzicht in eigen gedrag en leert gezamenlijk resultaatverantwoordelijkheid te dragen. Vandaaruit werken we toe naar onderlinge connectie.

Teamcoaching bij Connecting Energy betekent het volgende:

  • Beweging is pas mogelijk als een team ‘Ja’ kan zeggen op zijn eigen leercurve. Resultaatverantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, kwetsbaar durven zijn, het lef hebben je uit te spreken en bewustwording op gedrag zijn thema’s die centraal staan binnen teamcoaching.
  • Hart en hoofd komen samen via het lefmechanisme©. Zijn wie je al bent vormt het uitgangspunt. We raken de kern van de identiteit van het team zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.
  • Whatever it takes! Connecting Energy committeert zich aan het faciliteren van het leerproces van het team.
  • Er is niet 1 methodiek die standaard gebruikt wordt tijdens teamcoaching. Ieder team en organisatie leert anders. De interventies die worden ingezet zijn altijd maatwerk en passen bij de behoefte.
  • Het is een tijdelijke connectie. Teamcoaching heeft een duidelijk begin en eind en duurt niet langer dan nodig.

Heb je vragen of interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.