Met Connecting Energy breng ik hart & hoofd bij elkaar in een zakelijke context. Ik zie bij verandering nog te vaak een eenzijdige blik waardoor mens en organisatie vastlopen.

Met analyse, scherpe waarneming, directheid, humor, kwetsbaarheid en lef zoek ik binnen en buiten de kaders naar een opening voor beweging. In mijn werkwijze combineer ik mijn management-, veranderkundige en coachervaring in één. Samen met de klant kijk ik waar de kern van het probleem zit en zoeken we in verbinding de plek op waar het begint te schuren.

Ik ontmoet mensen daarbij met een open hart en werk vanuit wederzijds vertrouwen. Dat betekent transparantie, eerlijke communicatie en heldere afspraken over resultaten en werkwijze. Eigen verantwoordelijkheid nemen, kunnen reflecteren op eigen gedrag en een helder kader waarbinnen we werken is de basis. Ik sta een tijdje naast jou, een team of een organisatie totdat het tijd is om elkaar los te laten. Zakelijk scheiden de paden, de relatie blijft. Tijdige disconnectie is het grootste compliment voor mij.

Practise what you preach

Mijn kernwaarde is ‘practise what I preach’. Connecting Energy kan alleen waarde toevoegen als ik ook bereid ben te zijn wie ik ben. Als we samenwerken, mag je me ‘zien’ met al mijn talenten, maar ook met al mijn eigen kwetsbaar- en onzekerheden.

Ik ben geraakt als mensen leren hoe zij zelf in beweging kunnen komen. (Meer) bewust zijn op wie zij zijn en regie nemen over hun eigen leven en carrière.

Dit ben ik! Wie ben jij? Let’s connect!