Onzichtbare scheuren in teams

Onzichtbare scheuren in teams

Internationaal gecertificeerd (team)coach Angela van Dorssen vertelt over haar dagelijkse praktijk. Sinds maart 2020 is zij gecertificeerd als neurotranformational coach. 

Alles is voor mij informatie. Zo start ik een teamcoachtraject. Neutraal en nieuwsgierig kijk ik, vraag ik en proef ik. Wat speelt er hier? En waar wil het team naar toe? In de casus in dit artikel blijkt 6 maanden na het kennismakingsgesprek met de leidinggevende van dit team een puzzelstukje op zijn plaats te vallen. Een pijnlijke periode in het verleden verscheurt het team.

Als het verleden nog actueel blijkt

Eén van de vragen die ik aan teams stel, is welke historische gebeurtenissen (positief of negatief) nu nog van invloed zijn op hoe het team met elkaar samenwerkt. Denk aan reorganisaties, overnames, mensen die in het bedrijf hebben gewerkt, etc. 

In dit team werd in de schriftelijke individuele intake door meerdere mensen verwezen naar een tijd waar een oud-eigenaar en manager aan het roer stond. Zo’n 10 jaar geleden. Zonder de details te weten, wist ik al bij de start van de teamcoaching dat de impact van een kennelijk destructieve leiderschapsstijl tot een gevoel van onveiligheid had geleid. Alles is informatie. Ik vertrouw erop dat later in het proces blijkt of we hier nog iets mee moeten.

Dat blijkt een ja te zijn. Diepe individuele emoties uit die tijd komen plotseling naar boven in de 1 op 1 gesprekken, die ik begeleidde. Die gesprekken voerden we om de lucht te klaren en de huidige onderlinge samenwerking te verbeteren. Een parallel proces naast de plenaire teamcoachsessies. Wat bleek: worden aangesproken op gedrag activeert een filmpje uit die tijd met heftige emoties. Dusdanig dat er geen samenwerking meer mogelijk was. Pas toen beiden elkaar durfden te vertellen waar de emoties vandaan kwamen, ontstond er een sfeer van compassie en wederzijds begrip. Met concrete afspraken en een opgeluchte handdruk aan het einde. 

Organisatietrauma’s blokkeren de potentie van teams

Gek? Nee, zeker niet. Pijnlijk? Ja, zeker. En als je er niets mee doet, blijven deze emoties terugkomen. Je herkent het misschien wel als mensen praten over ‘oud zeer’ in het bedrijf. Dit zou een organisatietrauma kunnen zijn: de diepe scheuren onder water die je niet kunt zien aan de oppervlakte. 

Signalen van een organisatietrauma zijn bijvoorbeeld:  

  1. Heftige emoties die plotseling opkomen en niet passen bij wat er op dat moment feitelijk gebeurt 
  2. Meerdere mensen zeggen er iets over en het blijft terugkomen
  3. Besluitvorming en verandering stagneert ondanks goede gesprekken

Er bestaat helaas geen ‘quick fix’ en ook geen een ‘one fits all’ aanpak. Als leidinggevende helpt het als je begint met nieuwsgierig te zijn naar de signalen die je krijgt en op zoek te gaan naar het achterliggende verhaal. Vraag er eens naar: Wat heeft je geraakt? Of wat is er gebeurd in het verleden dat nu steeds naar boven komt? 

 

Uiteraard ben je welkom om er eens samen over te sparren.

Teamcoaching