Weg van eigen kern 

De reactie van organisaties op de continue veranderingen is terug naar een ‘blauw’ besturingsmodel waar herstructurering, procesoptimalisatie, focus op kosten, dashboards en verslaglegging centraal staan. Logisch, want de afgelopen jaren, en voor sommige bedrijven nu nog, staat de continuïteit onder druk. Vaak met een reorganisatie tot gevolg. Investeringen op persoonlijke ontwikkeling, verbinding, authenticiteit en leiderschap verschuiven naar de achtergrond. Met het tempo waarin de interne veranderingen elkaar opvolgen, gaat ook een stukje van de identiteit verloren. Soms gewenst, vaak niet.

Als directie en management wil je dat het bedrijf gestroomlijnder gaat opereren. De klanten vragen dit ook van hun leveranciers. Zij vragen om lagere tarieven en hogere kwaliteit. In de onderstroom gebeurt wat anders. Door ontslagen, taakwijzigingen en toenemende controle stijgen gevoelens van angst, onzekerheid en onvrede. Het effect: verlaagde productiviteit door afnemende motivatie, individualisering (in plaats van verbinding) en een gebrek aan ‘echtheid’. Verschuilen achter procedures is makkelijker dan je kwetsbaarheid laten zien. Management noemt dit weerstand. Voor de medewerker is het pure onmacht. Jung noemt dit menselijk. De gap tussen gewenst en werkelijk resultaat wordt groter.

Eerst connectie dan resultaat

In de filosofie van Connecting Energy is het antwoord op verandering: connectie vanuit hart en hoofd. De druk op kosten en kwaliteit blijft. Verzakelijking is noodzakelijk. Oude patronen moeten worden doorbroken om de ruimte voor vernieuwing vrij te maken. Maar zonder onderlinge connectie behaal je geen optimaal resultaat. Mensen gaan pas bewegen als zij in hun kracht staan en als zij ruimte ervaren te mogen zijn wie zij zijn. Kijk naar de onderstroom en geef aandacht aan angst, onzekerheid en onvrede. Introduceer kwetsbaarheid en lef in de organisatie naast verzakelijking en er ontstaat meer balans. Het verleden vertelt je over wie je altijd was. De toekomst is een voorspelling van wie je denkt dat je zult worden. Het antwoord op wie je bent ligt in het hier-en-nu!

De juiste mix

Connecting Energy ondersteunt bedrijven bij het verkleinen van de gap tussen gewenst en werkelijk resultaat en committeert zich aan het faciliteren van de grootst mogelijke beweging. En zet daarbij interventies uit bedrijfskunde, veranderkunde, management en (team)coaching. De aanpak volgt de klantvraag. Samen zoeken we naar de juiste mix aan interventies. Deze mix en de bijbehorende ervaring maakt Connecting Energy anders dan anderen. Kijk bij expertise en werkwijze voor meer informatie.

Samenwerkingspartners

De kracht van Connecting Energy is de flexibiliteit om op te schalen in expertise en schaalbaarheid door samen te werken met een groot aantal samenwerkingspartners uit het Connecting Energy Netwerk. Doen waar je goed in bent, betekent ook erkennen waar eigen grenzen liggen. Er ontstaat een drie-eenheid met de opdrachtgever, waarbij Connecting Energy uiteraard de regie bewaakt bij de uitvoering. Als opdrachtgever ken je voor uitvoering het complete team persoonlijk.