Wat is businesspartner coaching?

Bij businesspartner coaching begeleid ik samenwerkingspartners die willen investeren in hun professionele relatie met als doel (nog) beter in staat te zijn hun onderneming te runnen. Waarom? Omdat samenwerkingen mislopen op relatie. Zonde, schadelijk voor het bedrijf en onnodig. Over de business worden afspraken gemaakt, en juridisch zaken geregeld. Hoe jullie willen samenwerken, komt meestal niet aan de orde. Businesspartner coaching voorkomt gedoe.

Wanneer is businesspartner coaching relevant?

Jullie willen gaan fuseren of samenwerken

Bij een aanstaande fusie of samenwerking gaan jullie vooraf met elkaar in gesprek over wat voor jullie belangrijk is in samenwerking. Denk aan hoe jullie om willen gaan met verschillen in aanpak en visie, taakverdeling en wat als er conflict ontstaat? Onderweg leren jullie elkaar beter kennen en delen jullie elkaars ambities, visies en werkwijzen. Jullie maken concrete afspraken en hebben tools om zelf aan de slag te gaan.

Het loopt niet lekker in jullie huidige samenwerking

Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn, zoals: er zijn conflicten of issues ontstaan die onopgelost blijven, of besluiten worden uitgesteld of niet genomen. Ook kan het zijn dat de resultaten achter blijven, of dat er juist sprake is van een plotseling (sterke) groei. De taakverdeling kan niet ideaal blijken, of de samenwerking loopt wel OK, maar de ‘sparkle’ mist.

Er kan er een wens zijn om met elkaar in gesprek te gaan over gevoelige onderwerpen. Businesspartner coaching biedt dan een manier om dat op een constructieve manier te doen. Ook het leren omgaan met verschillen in visie en aanpak komt regelmatig voor. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van verschillende (botsende) ambities voor de toekomst van het bedrijf. Businesspartner coaching biedt ruimte en tools om hierover helderheid te krijgen.

Hoe manage je de aanstaande veranderingen

Tot slot kan businesspartner coaching uitkomst bieden in situaties waarin er veranderingen aankomen die vragen om besluiten en die impact hebben op de samenwerkingsrelatie: bijvoorbeeld beëindiging of uitbreiding van samenwerkingspartners, overname, professionalisering, ontslagen, nieuwe producten, nieuwe markt, groei, etc.. Ook gebeurtenissen in de relatie of in de omgeving kunnen impact hebben op de samenwerkingsrelatie. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsproblemen, overlijden, ontslag, fraude, vertrek key players, negatieve beoordeling klant etc.

Hoe werkt het?

Een traject bestaat uit 2 fases. Fase 1 is een inventarisatieronde. Ik inventariseer de issues die er spelen. Dat kan schriftelijk zijn of middels een interview. De resultaten daarvan koppel ik aan jullie terug en deze vormen de basis van het coachplan. Aan de hand van dit coachplan wordt duidelijk waaraan we gaan werken en op welke manier we dat gaan doen.

Fase 2 is de daadwerkelijk coaching. Een belangrijk verschil met individuele coaching is dat jullie samenwerkingsrelatie centraal staat en niet de ontwikkeling van jullie als individuen. Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit 6 sessies van 1,5 uur met een doorlooptijd van 6 maanden. De coaching vindt plaats in jullie eigen werkomgeving. Het traject wordt afgerond met een laatste gesprek waarin we stilstaan bij wat er is bereikt en hoe dit vast te houden voor de toekomst. Aan het einde van de coaching zijn jullie staat om zelf regie te nemen en te houden op jullie samenwerking.

Wat levert het jullie op?

Na afloop:

  • hebben jullie inzicht in wat wel en niet werkt in jullie samenwerking;
  • slaan jullie bruggen tussen verschillen en zijn jullie in staat om met conflict om te gaan;
  • is er meer begrip en onderling vertrouwen;
  • zijn afspraken helder en besluiten genomen;
  • is het normaal elkaar aan te spreken;
  • is de lucht geklaard en jullie samenwerking klaar voor de toekomst;
  • bruist het (weer);
  • is er een gedeeld beeld over de toekomst en zijn ambities op elkaar afgestemd.

Heb je vragen of interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Connecting Energy is internationaal gecertificeerd als individueel coach en teamcoach, werkt volgens de competenties van de International Coaching Federation en houdt zich aan hun Code of Ethics.