Business coaching is een samenspel van werkgever, gecoachte en coach. Van te voren is helder aan welke coachvraag gewerkt wordt. Soms op initiatief van de manager als onderdeel van bijvoorbeeld de HR cyclus. Soms op eigen initiatief van de medewerker.

Business coaching bij Connecting Energy betekent het volgende:

  • Beweging is pas mogelijk als de gecoachte ‘Ja’ kan zeggen op zijn eigen leervraag. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en kwetsbaar durven zijn, zijn basisingrediënten.
  • Hart en hoofd komen samen in het coachtraject. Zijn wie je al bent vormt het uitgangspunt. We raken de kern van wie je bent zonder de zakelijke context uit het oog te verliezen
  • We maken heldere afspraken vooraf over prijs, proces en wederzijdse verwachtingen.
  • Whatever it takes! Connecting Energy committeert zich aan het faciliteren van de grootst mogelijke beweging bij de gecoachte.
  • Er is niet 1 methodiek die standaard gebruikt wordt tijdens coaching. Iedereen leert anders. De interventies die worden ingezet zijn altijd maatwerk.
  • Het is een tijdelijke connectie. Een coachtraject heeft een duidelijk begin en eind en duurt niet langer dan nodig.

Connecting Energy is gespecialiseerd in de doelgroepen (young) professionals en (young) managers.

Heb je vragen of interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.