Business coaching is een samenspel van werkgever, gecoachte en coach. Van tevoren is helder aan welke coachvraag gewerkt wordt. Klanten zetten business coaching in bij ontwikkelvragen over (persoonlijk) leiderschap, ondernemerschap, persoonlijke effectiviteit, communicatie, zichtbaarheid en positionering en algemeen functioneren binnen de huidige functie. Soms vindt de coaching plaats op initiatief van de manager als onderdeel van bijvoorbeeld de HR-cyclus. En soms start business coaching op eigen initiatief van de medewerker.

Hoe werkt het?

We starten met een intakegesprek van 30 minuten om samen te onderzoeken welke coachvraag je hebt en wat je met coaching wilt bereiken. Het intakegesprek is vrijblijvend. Aan het einde van de intake bepaal je of je verder wilt. Een coachtraject bestaat gemiddeld uit 6 gesprekken van 1,5 uur gespreid over een aantal maanden. We maken vooraf heldere afspraken over prijs, aantal gesprekken en wederzijdse verwachtingen.

Als de coaching mede op initiatief is van de werkgever, wordt de coachvraag vastgesteld in een driegesprek bij de start van de coaching. Dat is een gesprek tussen werkgever, coachee en coach. Aan het eind van de coaching komen we ook weer bij elkaar om te bekijken of het doel is bereikt. Belangrijke leerpunten worden besproken en wat daarvan is terug te zien in de praktijk.

Business coaching bij Connecting Energy betekent het volgende:

  • Beweging is pas mogelijk als de gecoachte ‘Ja’ kan zeggen op zijn eigen coachvraag. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en kwetsbaar durven zijn, zijn basisingrediënten.
  • We maken heldere afspraken vooraf over prijs, proces en wederzijdse verwachtingen.
  • Whatever it takes! Connecting Energy committeert zich aan het faciliteren van de grootst mogelijke beweging bij de gecoachte.
  • Er is niet 1 methodiek die standaard gebruikt wordt tijdens coaching. Iedereen leert anders. De interventies die worden ingezet zijn altijd maatwerk.
  • Het is een tijdelijke connectie. Een coachtraject heeft een duidelijk begin en eind en duurt niet langer dan nodig.

Heb je vragen of interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Connecting Energy is internationaal gecertificeerd als individueel coach en teamcoach, werkt volgens de competenties van de International Coaching Federation en houdt zich aan hun Code of Ethics.