Komt jouw team door de APK?

Komt jouw team door de APK?

Teamcoaching

Internationaal gecertificeerd teamcoach Angela van Dorssen vertelt over haar dagelijkse praktijk.

Toen ik 7,5 jaar geleden begon, werd individuele coaching nog geassocieerd met disfunctioneren. Nu is het bijna gek als je als professional geen coach hebt. Zo anders is het nog met teamcoaching. Waar in Amerika ieder high performing team werkt aan samenwerking en continue reflectie, word ik in Nederland vaak gebeld als er gedoe is of resultaten niet worden behaald. Of het team denkt dat we vlotten gaan bouwen. Zeker goed voor teambuilding, alleen is teamcoaching meer dan dat. In teamcoaching werk je gericht aan teamdoelen die bijdragen aan betere samenwerking EN aan een beter teamresultaat.

Tegen mijn klanten zeg ik; “Ik kijk wat er onder het tapijt zit”.

Waar is onderhoud nodig?
Dat doe ik niet zelf. Eén van de eerste stappen is het team zelf laten vertellen wat er goed loopt in het team en waar uitdagingen zitten. Via een uitgebreide intake wordt de foto van het team gemaakt en in een rapportage teruggegeven. De dialoog die daarop volgt is essentieel en niet altijd makkelijk. Ineens staat het op papier. De vervolgstap is bepalen waar het team aan wil werken. Concrete doelen en resultaten worden vastgelegd in een coachplan.

Ieder team heeft groeipotentieel
Laatst werkte ik samen met een collega met een rechercheteam van de politie en de resultaten van hun eigen zelfevaluatie waren aanleiding voor het eerlijke open gesprek. Iets wat in de dagelijkse praktijk lastig is. Logisch, een dag later moeten zij weer op elkaar kunnen bouwen in hun politiewerk. En eerlijk zeggen wat je echt vindt, maakt je kwetsbaar. Door kwetsbaar te zijn, kwamen die dag de echte onderwerpen op tafel en konden er duidelijke afspraken worden gemaakt.

In een Sectie op een middelbare school was het spannend om te lezen wat er echt leeft in het team. Ik omzeil niets, vanuit het vertrouwen dat ieder team de beste versie van zichzelf wil zijn/worden. Onderwijs kenmerkt zich door een sterke autonomie, wat samenwerking in de weg zat. De passie voor het vak en de leerlingen was waar zij hun gezamenlijkheid ontdekten. Nu, een half jaar later is dit team doelgericht bezig met het verbeteren van hun processen en wordt gedoe steeds meer uitgesproken en opgeruimd.

Team APK-checklist
Wil je als leidinggevende zelf aan de slag met je team en zicht krijgen op waar jouw team onderhoud nodig heeft? Stuur een e-mail en ontvang kosteloos de Team APK-checklist.

Teams die regelmatig zichzelf (laten) keuren, functioneren beter en blijven concurrenten voor!

Lees meer over teamcoaching

Ben ik de enige sukkel?

Ben ik de enige sukkel?

Individuele coaching

Internationaal gecertificeerd teamcoach Angela van Dorssen vertelt over haar dagelijkse praktijk.

Al jaren werk ik met Young professionals. Een fijne groep om mee te werken. Zij zijn ambitieus, leergierig, nieuwsgierig en hebben grote dromen met bijhorende passie voor de toekomst. Een keerpunt van net beginnen in je carrière is dat zij nog zoeken naar een professioneel intern kompas. Vragen die langskomen zijn o.a.: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Waar wil ik naar toe? Ben ik wel goed genoeg?

Spieken is geen optie

Wij, volwassenen, zijn vergeten hoe het is om te beginnen met werken. Hoeveel onduidelijk is en hoe onzeker wij daar zelf over waren toen wij net begonnen. Voor Corona vroegen zij zich af wat al die mensen toch de hele dag doen achter de computer en of zij mee mogen met de lunch. En wat is nou eigenlijk een plan van aanpak?

Met het thuiswerken gebeurt er iets heel anders. Zij kunnen niet meer spieken hoe anderen het doen. Ze hebben geen idee wat ‘normaal’ is. Wanneer ben je nou productief genoeg? Ze hangen soms ontredderd op na een online call. Hebben de vraag niet willen stellen tijdens de meeting, want ze willen niet dom overkomen. Impact? Burn-out ligt op de loer. Zij stoppen niet meer met werken. Denken dat werken betekent 8 uur (of meer) per dag documenten en producten opleveren. Voelen zich schuldig als ze pauze nemen. Zeggen dat zij hun hoofd niet meer kunnen uitzetten. In veel gevallen ervaren zij slaapproblemen, fysieke en mentale klachten door stress en hebben zij oordelen over zichzelf.

Ik = wij

Wat opvallend is, is hoe fijn zij het vinden als zij horen dat anderen er ook mee worstelen. Vooral hun eigen leidinggevenden. Ik hoor reacties als: “ik dacht dat ik de enige was”, “Ik voelde me zo dom” en “Ik voel me 10 kilo lichter”. Opgevolgd door een diepe zucht en vol ideeën wat zij zelf kunnen doen. Regie is terug. Ik = wij. Wat bij jou leeft, leeft bij anderen ook. Voor je medewerkers en je team een belangrijk uitgangspunt voor groei.

Ga het gesprek aan

Ik zie het verbeteren nu hybride werken zijn intrede doet. Sociaal contact geeft een gevoel van verbinding. Bij de koffieautomaat kunnen zij vragen hoe het eigenlijk werkt in het bedrijf en wie wie is. Drie tips intussen voor leidinggevenden: 1. Deel ook je eigen struggles en normaliseer dat het normaal is om die te hebben 2. Benoem wat jij onder productiviteit verstaat en hoe je denkt over werktijden 3. Ga het gesprek aan met Young professionals. Wees nieuwsgierig en vraag door. Zij zullen het pas vertellen als zij denken dat je hen er niet op beoordeeltIndividuele coaching

Ga eerst daten voordat je zakelijk trouwt

Ga eerst daten voordat je zakelijk trouwt

Business partner coaching

Internationaal gecertificeerd teamcoach Angela van Dorssen vertelt over haar dagelijkse
praktijk. “We zijn uit elkaar. We bleken toch een andere toekomstvisie te hebben.” “Ik twijfel of we door moeten met elkaar. Onze werkwijzen zijn zo anders en we krijgen verschillen niet overbrugd. We nemen moeizaam besluiten. We ontlopen elkaar.” “Ik wil goed afwegen. Mijn compagnon neemt graag meer risico. De irritaties lopen op. We komen hier niet uit.” Uitspraken van ondernemers met wie ik werkte in de afgelopen periode. Samenwerkingen die, meestal met veel gedoe, eindigen in een zakelijke scheiding. Met alle financiële en relationele gevolgen van dien. Als ik doorvraag, bleken zij al bij de start twijfels te hebben, maar daar niets mee hebben gedaan. Je vindt elkaar in een gezamenlijke zakelijke droom en als het financieel, fiscaal en juridisch klopt, is een handtekening een logisch vervolg. Totdat er grote scheuren in samenwerking ontstaan en het fundament van vertrouwen langzaam verdwijnt.

Social due dilligence geen standaard

Bij overnames is het gebruikelijk om vooraf een due dilligence uit te voeren om o.a. de overnamewaarde van de fuserende bedrijven te bepalen. Externe expertise wordt ingezet. Naar mijn mening een goede zaak om goed zicht te krijgen waar je aan begint en het risico op miskoop te verkleinen. Een zogenaamde social due dilligence, waarin je o.a. kijkt of bedrijfsculturen bij elkaar passen en of jullie relationeel bij elkaar passen, blijkt geen onderdeel te zijn van overnamegesprekken. Hier laten ondernemers een kans lopen!

Vergroot de kans op een lang huwelijk

Ziet het er financieel, fiscaal en juridisch goed uit en zijn jullie van plan de samenwerking
door te zetten? Druk op pauze. Praat voordat je tekent met elkaar over hoe jullie de samenwerking voor jullie zien. Denk aan organisatorische vragen als: hoe sturen we onze organisatie aan? Wat is onze visie op personeel? Wat zijn onze individuele dromen en ambities? Hoe willen we onderling met elkaar samenwerken? Hoe gaan we om met verschillen en conflict? Zo bouw je ook relationeel aan een stevige samenwerking. Best gek eigenlijk. Je trouwt privé ook niet als je twijfelt. Waarom zou je dat dan zakelijk wel doen? Bel gerust als jullie eens willen sparren.

Whole leadership management

Whole leadership management

talent

De 1e jaren van je carrière zijn bepalend! Hoe eerder je bewustzijn hebt op eigen kunnen, willen en gedrag, hoe beter je in staat bent om regie te nemen en te houden over je eigen carrière. Een groot zelfbewustzijn helpt om je doelen te realiseren. Als werkgever is het afbreukrisico groot als je niet voldoende investeert in Young Professionals/Managers. Zij zijn immers de dragers van de toekomst. Connecting Energy heeft een specifieke visie op de ontwikkeling van (young) talent en werkt met een model waarin de ontwikkeling van zakelijke competenties én bewustzijn centraal staan: de Whole Leadership Cycle©.

Whole leadership cycle

Connecting Energy werkt vanuit de filosofie dat connectie pas mogelijk is als je beschikt over een zo groot mogelijk bewustzijn van wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Je voelt je vrij en hebt het lef om je kwetsbaar op te stellen. De weg is vrij voor het optimale resultaat. Met de Whole Leadership Cycle© heeft Connecting Energy een model ontwikkeld waar de ontwikkeling van én je zakelijke competenties én je bewustzijn centraal staan.

De fases zijn:

  1. Fit for work
  2. Young Professionals
  3. The Next Level
  4. Young Manager
  5. (Executive) Manager

1. Fit for work

Hoe eerder bewust ‘zijn’, hoe fitter for the job! Connecting Energy is van mening dat een carrière begint in de laatste fase van je opleiding. Het moment dat je in dienst treedt bij je eerste baan, is bepalend voor het verdere verloop van je loopbaan. Weten wat je wilt, kunt en wie je bent vergroot de kans dat je een werkgever en functie kiest die matchen. Andersom werkt ’t hetzelfde, een werkgever is erbij gebaat dat een aanstaand medewerker – naast een goede opleiding – beschikt over zelfinzicht en in staat is regie te nemen. De regie ligt in deze fase bij de student zelf. Investeer in je eigen talent door binnen of buiten de opleiding te werken aan zelfbewustzijn. De opleider heeft in deze fase een belangrijke faciliterende rol.

2. Young Professionals

Investeer direct in basiscompetenties voor een hoger rendement op talent! Student wordt Young Professional. Studeren wordt werken. In de eerste jaren ligt de focus op taakvolwassenheid en ontwikkeling van basiscompetenties zoals resultaatgerichtheid, plannen van eigen werk en invloed. De werkgever is erbij gebaat dat de Young Professional zo snel mogelijk het volledige takenpakket van zijn functie kan uitvoeren en daarnaast groeit in zijn ontwikkeling. Als Young Professional ben je, zeker in het begin, zoekende. Vragen als: Hoe werkt het hier? Wat zijn de kaders? Hoe kan ik laten zien wat ik kan? Wat gebeurt er als ik een fout maak? Connecting Energy helpt je durven zijn wie je bent.

3. The Next Level

Make the choice that fits you best! De basiscompetenties zijn ontwikkeld, je weet beter wat je wilt en kunt en hebt de eerste stappen gezet op de carrièreladder. Je bent niet langer een junior. The Next Level is de fase van keuzes. Ga je jezelf ontwikkelen als specialist? Ambieer je projectleiding? Of heb je talent voor management? Kies je met je hart of met je hoofd? Intussen krijg je meer verantwoordelijkheid en stijgen de verwachtingen vanuit de werkgever. Persoonlijke ontwikkeling staat in het teken van verdieping van competenties. Je leert de grenzen van je kunnen kennen en ook je talent. Bewust ja zeggen tegen iedere stap in je loopbaan. Zo hou je het stuur in handen.
Als werkgever ben je er bij gebaat dat je gesprekspartner bent in de besluitvorming. Je schept de kaders, bent duidelijk over de verwachtingen en eerlijk in je feedback. Je geeft ruimte aan de professional om zelf te kiezen en bent tegelijkertijd helder over de mogelijkheden en de verwachtingen.

4. Young Manager

Young Manager opnieuw beginneling. Nu in een ander vak! Connecting Energy is van mening dat er te weinig focus ligt op managers die voor het eerst deze functie vervullen. Als Young Manager ben je eigenlijk opnieuw een beginner, maar dan op een heel ander vakgebied en met een grotere verantwoordelijkheid. Vanuit de zakelijke kant krijg je te maken met vragen als: ‘Hoe maak ik een afdelingsplan?’, ‘Hoe voer je een HR-gesprek?, Hoe ga je om met samenwerkingsproblemen binnen je team?’, ‘Hoe spreek je medewerkers aan op gedrag?’, ‘Wanneer stuur je en wanneer geef je vrijheid?’, ‘Hoe manage de verwachtingen van de top?’ en ‘Welke visie heb je over de toekomst?’. Het is prettig als ergens met je vragen terecht kunt binnen of buiten de organisatie.

5. (Executive) Manager

‘Stuck’ en nu? Je bent al een tijdje manager en functioneert goed. In deze fase van je carrière is je bewustzijn groot en ben je senior in je functie. Ergens begint het te kriebelen. Is dit het nu? Je motivatie daalt, je merkt dat je grenzen van je kunnen bereikt zijn of je ontgroeit de organisatie. Hét moment om te bewegen naar een andere job/organisatie of naar verdieping in je functie. Als je blijft, hoe blijf je connected? Of is het tijd voor disconnectie?

Meer weten hoe de filosofie van de Whole Leadership Cycle© in jouw organisatie toegepast kan worden, neem contact op met Angela van Dorssen.