Als je conflict onder water duwt

Als je conflict onder water duwt

Internationaal gecertificeerd (team)coach Angela van Dorssen vertelt over haar dagelijkse praktijk. Sinds maart 2020 is zij gecertificeerd als neurotranformational coach.

Een tijdje geleden werd ik gebeld door een directeur uit mijn netwerk met het verzoek voor mediation. Twee collega’s hadden een uit de hand gelopen conflict, waar de emoties hoog waren opgelopen. Ze wilden niet langer samenwerken en één van de collega’s had zich inmiddels ziekgemeld. Het hele team had last van de spanningen en het werk leed er inhoudelijk onder. Voordat ik aan de slag ga, wil ik eerst meer zicht krijgen op het werkelijke probleem. Ja, het speelde breder dan alleen deze twee personen. Er was meer gedoe in het hele team. En op mijn vraag hoe lang dit conflict al speelde, kwam het antwoord “al 9 jaar”!!

Conflict explodeert ongecontroleerd
Geen uitzondering helaas. Ik word te vaak gebeld als het onderling vertrouwen eigenlijk al een onvoldoende scoort of zelfs weg is. Zonde eigenlijk, want het afbreken van vertrouwen gaat sneller dan het herstellen ervan. Als dat al lukt.

Wat leidinggevenden en teamleden lastig vinden, is omgaan met spanning en verhitte emoties als boosheid en verdriet. Conflict, we houden er niet van. We ontwijken conflict liever en duwen ongemak onder water. Verschillen in teams zijn eigenlijk normaal en daarmee conflict ook. Het zou mooi zijn als verschillen openlijk met elkaar besproken kunnen worden en de inhoud centraal staat. In plaats daarvan, vatten we verschillen persoonlijk op. Laat je als leidinggevende irritaties bestaan, accepteer je geroddel en/of zie je dat door onvoldoende samenwerking resultaten achterblijven? Grote kans dat het conflict ongecontroleerd explodeert in je team. Waarschijnlijk op een onwenselijk moment en grote schade in onderlinge relaties. En dat is wat na 9 jaar gebeurde.

Ben je bereid …
In deze casus ben ik met het team aan de slag gegaan en parallel met deze twee personen. Hen opnieuw met elkaar in gesprek brengen, ging niet zonder de nodige weerstand. De vraag: “Ben je bereid opnieuw te investeren in een betere samenwerking?” werd niet direct met ja beantwoordt. Ik kon hen niet forceren. De keuze is aan hen. Door ruimte te geven en de consequenties van een nee te laten zien, kozen zij om uiteindelijk toch voor coaching. Dat vraagt moed, er is op dit punt weinig vertrouwen in een goede afloop. De rol van de leidinggevende is cruciaal op dit punt.

Een voorzichtig herstel
In de sessies die volgden, kregen zij beiden de kans te vertellen wat zoveel pijn had veroorzaakt. Ventileren en erkennen van emoties is een belangrijke eerste stap. De inhoud komt pas later. Pas als harten volledig zijn gelucht, ontstaat er ruimte om weer naar de ander te luisteren. Excuses werden gemaakt en de nodige emoties geuit. Bizar dat zij ontdekten dat zij dezelfde passie delen voor hun professie en op eigen initiatief besloten zij samen een project op te pakken. Dit was op het nippertje. Het had zo de andere kant op kunnen vallen.

De boodschap van dit alles: ga direct met elkaar om de tafel en laat het niet etteren totdat het explodeert.

Bel gerust als je wilt sparren
06 1985 0504

Teamcoaching