Connecting Energy werkt vanuit de filosofie dat connectie pas mogelijk is als je beschikt over een zo groot mogelijk bewustzijn van wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Je voelt je vrij en hebt het lef om je kwetsbaar op te stellen. De weg is vrij voor het optimale resultaat.

Het is nog niet zo gebruikelijk in een zakelijke context om vanuit hart én hoofd te werken. We ervaren daar allemaal de nadelen van en praten over dubbele agenda’s, machtsmisbruik, overmatige controle en een gebrek aan vrijheid. Het is menselijk om je vervolgens terug te trekken, de connectie te verbreken en regie over je carrière uit handen te geven. Zo houden we met elkaar het systeem van disconnectie in stand met als effect dat je krijgt wat je altijd gekregen hebt.

Met de Whole Leadership Cycle© heeft Connecting Energy een model ontwikkeld waar de ontwikkeling van én je zakelijke competenties én je bewustzijn centraal staan. Het is bedoeld voor opleiders, werkgevers, studenten, (Young) Professionals en (Young) Managers. Connecting Energy wil een brug bouwen tussen deze partijen. Met als doel dat de aandacht wordt verschoven naar tijdige investering in bewustzijn en talent.

De fases zijn:

  1. Fit for work
  2. Young Professionals
  3. The Next Level
  4. Young Manager
  5. (Executive) Manager