Make the choice that fits you best!

De basiscompetenties zijn ontwikkeld, je weet beter wat je wilt en kunt en hebt de eerste stappen gezet op de carrièreladder. Je bent niet langer een junior. The Next Level is de fase van keuzes. Ga je jezelf ontwikkelen als specialist? Ambieer je projectleiding? Of heb je talent voor management? Kies je met je hart of met je hoofd?

Intussen krijg je meer verantwoordelijkheid en stijgen de verwachtingen vanuit de werkgever. Persoonlijke ontwikkeling staat in het teken van verdieping van competenties. Je leert de grenzen van je kunnen kennen en ook je talent. Een reëel beeld van wie je bent en wat je kunt helpt in de besluitvorming. Bewust ja zeggen tegen iedere stap in je loopbaan. Zo hou je het stuur in handen en verklein je de kans op de gouden kooi. Dit is de fase waarin je 100% eerlijk moet zijn. Dat vraagt om bewustzijn op wie je bent. Dat kan confronterend zijn! Het is prettig als ergens met je vragen terecht kunt binnen of buiten de organisatie.

Als werkgever ben je er bij gebaat dat je gesprekspartner bent in de besluitvorming. Je schept de kaders, bent duidelijk over de verwachtingen en eerlijk in je feedback. Je geeft ruimte aan de professional om zelf te kiezen en bent tegelijkertijd helder over de mogelijkheden en de verwachtingen. Whole leadership werkt hier aan twee kanten: een eerlijk gesprek tussen werkgever en medewerker.

In de filosofie van Connecting Energy is het de medewerker die uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn keuzes en regie neemt over zijn carrière. Business coaching, intervisie en het faciliteren van de dialoog (meestal via de HR cyclus) kunnen behulpzaam zijn.

Connecting Energy ondersteunt zowel de Werkgever als de Professional in deze fase.

Heb je vragen of interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.