Hoe eerder bewust ‘zijn’, hoe fitter for the job!

Connecting Energy is van mening dat een carrière begint in de laatste fase van je opleiding. Het moment dat je in dienst treedt bij je eerste baan, is bepalend voor het verdere verloop van je loopbaan. Weten wat je wilt, kunt en wie je bent vergroot de kans dat je een werkgever en functie kiest die matchen. Andersom werkt ’t hetzelfde, een werkgever is erbij gebaat dat een aanstaand medewerker – naast een goede opleiding – beschikt over zelfinzicht en in staat is regie te nemen.

De regie ligt in deze fase bij de student zelf. Investeer in je eigen talent door binnen of buiten de opleiding te werken aan zelfbewustzijn. De opleider heeft in deze fase een belangrijke faciliterende rol. Het curriculum van HBO- en universitaire opleidingen zijn van oorsprong gericht op vakkennis en ‘hoofd’ competenties zoals bijvoorbeeld analytisch vermogen. Thema’s als zelfreflectie op gedrag, feedback, groepsdynamica en competentiemanagement zouden een mooie aanvulling zijn. Het onderscheidend vermogen van de opleiding ten opzichte van concurrenten stijgt en de relatie met het bedrijfsleven verstevigt. Overall wordt de gap tussen studie en werk verkleind!

Connecting Energy kan voor zowel de student als de opleider een bijdrage leveren.

Heb je vragen of interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.