De 1e jaren van je carrière zijn bepalend! Hoe eerder je bewustzijn hebt op eigen kunnen, willen en gedrag, hoe beter je in staat bent om regie te nemen en te houden over je eigen carrière. Een groot zelfbewustzijn helpt om je doelen te realiseren.

Als werkgever is het afbreukrisico groot als je niet voldoende investeert in Young Professionals/Managers. Zij zijn immers de dragers van de toekomst.

Connecting Energy heeft een specifieke visie op de ontwikkeling van (young) talent en werkt met een model waarin de ontwikkeling van zakelijke competenties én bewustzijn centraal staan: de Whole Leadership Cycle©.